Vacature Jeugdhuiscoördinator

Voor de verdere uitbouw van ons jeugdhuis zijn we op zoek naar een medewerker! Ken jij iemand die gebeten is door evenementen en jeugdwerk? Laat het ons weten of solliciteer zelf!

OVER ONS JEUGDHUIS

De Cramme is een jeugdhuis in Stekene, Oost-Vlaanderen, dat gedreven wordt voor en door jongeren sinds 1981. Lokaal, jeugdig en toegankelijk voor iedereen. Het is naast ontmoeting en amusement een prikkelende omgeving voor initiatief. Met ruimte om te groeien, te ontdekken en te experimenteren. Het vormt een positief nest waar ondernemerschap en creativiteit ondersteuning krijgen op maat. En muzikaliteit zich uit in twee geprofessionaliseerde projecten: Cramme Concert Club en Crammerock Festival.

JOUW PROFIEL

 • Je hebt een passie voor en ervaring in het organiseren van activiteiten, projecten en evenementen in samenspraak en samenwerking met jongeren. Participatie is voor jou een evidentie.
 • Je bezit een relevant diploma in de sociaal culturele sector en/of relevante ervaring in het Jeugdwerk en/of socio-culturele sector
 • Je kan zowel zelfstandig als in een team werken.
 • Je wil er zijn wanneer de tieners en jongeren de beroepskracht nodig hebben. Avond- en weekendwerk schrikken jou niet af.
 • Een gezonde interesse in (jongeren)cultuur en artistieke vaardigheden.
 • Je kan beschikbare financiële werkingsmiddelen op een grondige en verantwoordelijke manier beheren en verdelen

JOUW TAKENPAKKET

 • Actief betrokken zijn bij de realisatie van kwaliteitsvolle en diverse activiteiten en het ondersteunen van nieuwe initiatieven binnen het jeugdhuis.
 • Tieners en jongeren stimuleren om een engagement op te nemen en eigen projecten op te zetten.
 • Actief meewerken aan de uitbouw van een goed en gedragen vrijwilligersbeleid, de werving van nieuwe medewerkers en leden en de uitbouw van een sterke vrijwilligersgroep die mee het aanbod realiseert.
 • Contacten onderhouden met de jongeren, scholen en organisaties in de buurt en met externe relaties zoals gemeentebestuur, buren, jeugdverenigingen, leveranciers, …
 • De communicatie bevorderen binnen het jeugdhuis, vanuit het bestuur en de kern naar de vrijwilligers toe en omgekeerd. Mee zorgen voor inspraak van jongeren.
 • Verantwoordelijk voor het uitbouwen van (bovenlokale) projecten, aanvragen van subsidies, opvolgen van samenwerkingsverbanden en hierbij zorgen voor een goede ondersteuning van de vrijwilligers en kern.
 • Waken over de continuïteit van de kern, de overdracht van informatie van vertrekkende leden naar nieuwe leden en de ondersteuning van nieuwe kernleden.
 • Opvolgen en begeleiden van jongeren bij organisatie van evenementen en daarbij het lokaal fuif en evenementenbeleid toepassen en optimaliseren.

AANBOD

 • Een voltijdse betrekking met een contract van onbepaalde duur – starten vanaf 1 juni 2023
 • Vergoeding volgens barema’s vastgelegd in Paritair Comité 329.01, barema B1c
 • Een job met vrijheid en verantwoordelijkheid in een aangename, jeugdige werksfeer
 • Plaats van tewerkstelling: Nieuwstraat 60E, 9190 Stekene

Solliciteren kan tot uiterlijk 18/05/2023 door je kandidatuur (motivatiebrief & cv) per mail te bezorgen aan sollicitaties@decramme.be.